سفارش تبلیغ
صبا ویژن


طرح واژه

جمکران معماری اسلامی ویکتور هوگو بی نوایان اسقف


اسقف گفت:

هرگز نه از دزدان بترسیم نه از آدمکشان

اینها خطرات بیرونند

خطرات کوچکند

از خودمان بترسیم

دزدان واقعی پیش داوری های ما هستند

آدمکشان واقعی نادرستی های ما هستند

مهالک بزرگ در درون مایند

چه اهمیت دارد آنچه سرهای مارا یا کیسه پولمان را تهدید می کند

نیندیشیم جز در آنچه که روحمان را تهدید می کند

بینوایان - ویکتور هوگو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رحمت خدا بر اوباد که فرمود

پروردگار انسان را چنان در رمضان  می آمرزد

که گویی دوباره زاده شده


تولدتان مبارک 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

پ.ن : تصویر گنبد مسجد مقدس جمکران

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منتظر خواهم ماند +


نوشته شده در جمعه 94/4/26ساعت 2:41 عصر توسط طرحـــ ـــواژه نظر ( ) |طرحواژه را در بلاگ دنبال کنید